Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednatel Aleš Slabý z firmy Deredes s.r.o. uznán vinným trestným činem vydírání

Skandální podnikání Aleše Slabého v oboru vymáhání pohledávek ve firmě Deredes tak dospělo ke svému logickému konci. Přitom tento závěr nemusí být poslední tečkou za jeho činností.

Aleš Slabý je české veřejnosti znám již dávno. Ve své bohaté podnikatelské historii se zabýval spekulacemi s doménami, rozesíláním spamů, prodejem potvrzení o bezdlužnosti, klonováním SIM-karet, prodejem vakcín proti žloutence apod. V roce 2005 pak založil firmu Deredes zabývající se vymáháním pohledávek, která se sama prohlásila za „jedničku“ v ČR. V průběhu krátké doby se činnost firmy Deredes stala předmětem zájmu ČT1 v pořadu Černé ovce i dalších medií. Když Aleš Slabý pocítil negativní vliv medií na podnikání společnosti Deredes, spustil na podzim 2009 nový projekt UHRAZENO.CZ, který jakoby provozuje americká firma Lorem Ipsum LLC.

Veškerou činnost spojenou s vymáháním pohledávek charakterizuje prostý trik Aleše Slabého spočívající v zasílání výhružných dopisů dlužníkům. Posílala se jim nejdříve „Výzva k úhradě dluhu“, pak upozornění „Pro neplatiče“, potom „Poslední výzva před návštěvou vymahače“ atd. Všechny tyto výzvy se vzájemně odlišovaly nejen šíři textu, ale hlavně jeho obsahem stupňujícím ostrost hrozeb dlužníkům. První texty byly poměrně korektní, další však již obsahovaly hrozbu exekuce, dražby majetku, trestního stíhání poškozených a zveřejnění příslušných osob v databázi dlužníků a v médiích jako neplatičů. V poslední fázi, podle usnesení soudu, texty korespondence obsahovaly hrozby násilí:

Konkludentně vyjádřenou pohrůžku násilím pak obsahovala minimálně poslední výzva adresovaná poškozené dne 17. 6. 2008, obsahující také oznámení návštěvy zcela smyšlených osob označených jako „inkasní inspektoři“, které s ní celou záležitost měly probrat „osobně“. Tvrzení dovolatele, že osobní návštěva poškozené byla myšlena toliko jako nenásilné, zdvořilé a seriózní připomenutí jejího (údajného) dluhu, spojené jen s ústním upozorněním na možné právní kroky, které budou vůči ní v případě nezaplacení vymáhané částky podniknuty, považuje Nejvyšší soud za zjevně účelové. Takový postup by totiž sám o sobě postrádal jakoukoli logiku, neboť poškozená dala předtím obviněnému (dovolateli) dostatečně srozumitelně najevo, že jeho mandantce J. K. nic nedluží a žádný dluh zaplatit nehodlá. Počínání obviněného (dovolatele) je zároveň třeba hodnotit v celém kontextu předcházejících písemných výzev k zaplacení požadované částky, jež se v podstatě od počátku vyznačují tím, že jsou koncipovány velmi urážlivým a arogantním způsobem. K zastrašení poškozené a zároveň jako prostředek nátlaku na její vůli pak nepochybně sloužila výzva ze dne 17. 6. 2008, v jejímž rámci obviněný (dovolatel) uvedl smyšlená jména „inkasních inspektorů“ I. B. R. a G. S. (jehož předstíraný e-mail zněl alcapone@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), jednoznačně evokujících představu osob pocházejících ze zemí bývalého Sovětského svazu nebo z Balkánského poloostrova zabývajících se vymáháním dluhů. V širokém podvědomí obyvatel je pak zakotven medializovaný obraz těchto lidí (viz opakované informace ve sdělovacích prostředcích o jimi páchané trestné činnosti na Území České republiky) spojený s používáním velmi brutálních praktik (násilí), odmítne-li skutečný či domnělý dlužník zaplatit vymahači požadované peníze. Všech výše uvedených rozhodných skutečností si dovolatel musel být vědom. Poškozená JUDr. D. V. konečně význam dovolatelovy skryté pohrůžky násilím plně pochopila (podle její výpovědi právě „v případě výzvy se jmény inkasních inspektorů dostala strach o vlastní život“, viz str. 2 odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně).

Rozsudkem Okresního soudu Praha-východ ze dne 17. 4. 2009, č. j. 1 T 50/2009-128, byl obviněný Aleš Slabý uznán vinným trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1 trestního zákona. Za tento trestný čin byl podle § 235 odst. 1 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, jehož výkon mu byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání osmnácti měsíců. Podle § 49 odst. 1 tr. zák. a § 50 odst. 1 tr. zák. mu soud zároveň uložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu poskytování služeb v oblasti vymáhání dluhů a pohledávek na dobu osmnácti měsíců. Dne 9. června 2010  Nejvyšší soud jeho dovolání podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl. Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.